Het oude geld kan het niet verkroppen dat het nieuwe geld terrein aan het winnen is. In de afgelopen 12 jaar heeft Wallstreet, verzamelnaam voor het oude geld en alles waar dat oude geld voor staat, stelselmatig angst gezaaid en geprobeerd Crypto in een kwaad daglicht te stellen. Te pas en te onpas werden geruchten in de wereld geslingerd, waardoor de koers van met name Bitcoin vaak meer dan 20% daalde op 1 dag. Als dat op de ‘gewone’ beurs zou gebeuren dan zou de handel stop gezet worden om erger te voorkomen. In Crypto is dat niet mogelijk omdat het 24 x 7 open is voor alles en iedereen.

Afgelopen weekend was het weer raak.

17,5% koersval in 24 uur…

De US Treasury bracht dit gerucht in de wereld, wat de katalysator leek te worden van de koersdip.

Niet geheel toevallig verspreidden zij dit nieuws na andere FUD berichten zoals:

Terwijl de echte reden voor de lichte dip van ca 5% werd veroorzaakt door een stroomstoring in een Chinese provincie, waar veel Bitcoin miners actief zijn. Hierdoor is de hashrate kortstondig gekelderd, wat op zich een waarschuwing aan de Bitcoin markt is. Bitcoin is een decentrale Crypto, die niet van een Chinese provincie afhankelijk mag zijn. Er zullen dus veel meer miners buiten China actief moeten worden.

Samenvattend

FUD is van alle tijden. FUD staat voor Fear, Uncertainty en Doubt. Mensen zijn als was in je handen als je angst kunt zaaien en hen in onzekerheid kunt brengen en bovenal vertwijfeling zaait. Met welk ander wereldgebeurtenis heb ik dat in de afgelopen 14 maanden meer gehoord…

Anyway, DYOR!

Dit geldt zeker op het gebied van Crypto. Do Your Own Research! Neem niets aan. Ga voor eigen ervaringen en handel daar naar.

Mocht je op het gebied van Crypto hulp nodig hebben, kijk dan wat er op deze pagina aan hulp wordt geboden: TRY OUT CRYPTO STARTER ACADEMY INTRODUCTIE CURSUS

1 Comment

  1. Reinier

    Reinier Beantwoorden

    De US Treasury heeft maar 1 belang en dat is zorgen dat de US Dollar wordt beschermd…

Leave a Response