Wat de hek is HEX?

We zullen HEX op deze website van verschillende kanten belichten. Deze algemene beschrijving moet duidelijk maken dat HEX meer dan een Crypto-munt is, die de potentie heeft om meer dan 10.000 keer in waarde toe te nemen.

Afhankelijk van de adoptiegraad over een jaar of 2 tot 5, kan het vanwege volume en liquiditeit een prima betaalmiddel zijn, gebaseerd op de snellere Ethereum Blockchain. [19-4-2021 aangepast: HEX gaat binnen 6 maanden naar een eigen Blockchain genaamd “Pulse Chain”, omdat de transactiekosten (gasfee) op Ethereum binnen 1 jaar 100x is gestegen. Waar een HEX transactie eerst ca $ 0,10 kostte, daar kost het inmiddels meer dan $ 100 per transactie. De oprichter Richard Heart gaat daarom het Ethereum netwerk/Blockchain klonen. Andere Crypto projecten zullen er hoogstwaarschijnlijk dan ook naartoe migreren.]

HEX primaire nut (‘usecase’) is een termijnspaarrekening. In USA is termijnsparen (Certificate of Deposit) véél meer bekend dan in Nederland. Richard Heart, de geestelijke vader van HEX, afkomstig uit USA voorziet daarom grootschalig adoptie vanuit USA en Azië.

Wat is nu een Termijnspaarrekening?

In een notendop is een termijnspaarrekening, een spaarrekening waarop je geld voor langere tijd vast zet tegen een vooraf afgesproken rente vergoeding. De Bank gebruikt jouw geld dan voor andere investeringsdoeleinden om de winsten te kunnen genereren, waarmee ze jou op termijn (vaak na 10 jaar of meer) terug kunnen betalen inclusief de rente. Wanneer je vóór het verstrijken van het afgesproken termijn tóch je geld opeist, dan moet je daarvoor een boete betalen, die dan 100% naar de Bank gaat.

HEX is dit en meer. En tegen betere condities dan ‘de Banken’ ons ooit hebben aangeboden.

HEX nader ontleed

 1. Als je je geld in HEX vast wilt zetten, dan moet je eerst HEX aanschaffen. Daarvoor moet je ofwel ETH (Ethereum) danwel USDC in je Wallet hebben. Zie Metamask video om te zien wat Metamask is en hoe je een Wallet kan aanmaken.
 2. Als je over de Metmask wallet beschikt en je hebt daarin ETH of USDC gezet, dan kan je via https://hex.com/ jouw wallet koppelen en HEX aanschaffen:
 • Zodra je over HEX beschikt kan je het in een zogenaamde “Smart Contract” op de Blockchain zetten. In dat contract staat dan over hoeveel HEX het gaat en voor welk termijn je het vastzet. Geheel automatisch wordt dan bepaald wanneer en hoeveel extra HEX aan jou beschikbaar komt. Dit vastzetten wordt ‘staken(spreek uit: “steken”) genoemd. Afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to stake‘.
 • Voor elk jaar dat je jouw geld in HEX vast zet krijg je 20% extra HEX op de dag dat het vrijkomt. Dus stel dat je het voor 10 jaar vastzet, dan komt over 10 jaar 3x jouw inleg vrij. Dus als je bijvoorbeeld 100.000 HEX voor 10 jaar hebt vastgezet, dan komt over 10 jaar minstens 300.000 HEX voor jou beschikbaar.
 • Minstens 300.000 HEX? Ja minstens! Want in tegenstelling tot de Banken verdelen de HEX-contracten automatisch (je weet wel, smart contracten zijn slimme contracten) alle boetes op fifty fifty basis tussen het HEX-systeem en de ‘Stakers’ die op die momenten ‘Stakes’ hebben lopen. Hoe vroeger iemand zijn ‘Stake’ beëindigt, hoe meer boete er moet worden betaald. Overigens moet je jouw ‘Stake’ zelf binnen 2 weken na het verstrijken van de afgesproken looptijd, beëindigen zodat jouw HEX inclusief de bonus weer op de Crypto markt beschikbaar komt.
 • De waarde van HEX wordt immers bepaald op basis van vraag en aanbod van het aantal HEX op de markt.
 • HEX is de eerste en vooralsnog de enige Crypto munt, waarvan het voorspelbaar is hoe de Markt er qua ‘aanbod’ uit ziet.
 • Immers, als je HEX voor een bepaalde tijd vast zet, dan onttrek je die hoeveelheid HEX dus aan de markt, waardoor er niet meer mee gehandeld kan worden. Daardoor gaat de prijs omhoog (schaarste).
 • Omdat HEX volledig transparant is weet je in de toekomst dus wanneer het een goed moment is om HEX in te kopen en weer te verkopen. Het volgend plaatje (hexstat.com) illustreert dit (klik erop om te vergroten:

De volgende plaatjes zoomen in op de periode November 2020 – Maart 2021:

Door in te zoomen op toekomstige periodes kan je ook beter bepalen, wanneer het gunstig is om jouw ‘stake’ te beëindigen. Immers, de waarde per HEX zal hoger zijn op een dag dat minder HEX vrij komt, dan op een dag waarop miljarden HEX worden gedumpt. In dit voorbeeld komt dus op 20 november 2020 1.656.813.043 HEX (1,6 miljard!) weer terug op de Cryptomarkt.

20 november 2020

Samenvattend

Samenvattend is HEX een cryptomunt waar met name in USA veel vraag naar zal zijn zodra ook daar de spaarrentes naar 0 procent gaan. Maar ook buiten USA is de verwachting dat de behoefte naar alternatieven voor spaarrekeningen zal groeien. In Nederland is de ABN AMRO al begonnen om de spaarrente naar 0 te brengen voor de gewone spaarders. De vermogende spaarders zullen op termijn met negatieve rentes worden geconfronteerd. Heeft HEX een kans van slagen? De tijd zal het leren.

De feiten zijn:

 1. binnen 2 dagen werd HEX de nummer 2 App op het Ethereum netwerk
 2. binnen enkele weken hebben 11 Crypto Exchanges HEX omarmd.
 3. binnen 47 dagen is 63 miljard HEX in omloop gekomen waarvan 80% is vastgezet (van 12 – 180 maanden)
 4. HEX werd binnen 31 dagen 8x meer waard!
 5. HEX kwam binnen 3 maanden in de Top-100 van Coinpaprika (met 2.304 Crypto’s), die betrouwbaarder data laat zien dan CoinMarketcap.
 6. Binnen 456 dagen is HEX meer dan 448x (= 44.800%) in waarde gestegen!

Bestudeer de blogs

Het voorgaande kan heel overweldigend overkomen. Zeker als dit jouw eerste contact is met Crypto valuta. Lees de blogs om meer thuis te raken in het jargon. Laat het bezinken en investeer c.q. test HEX met geld dat je kunt missen, want zoals bij elke investering geldt ook hier: “Er zijn geen garanties dat resultaten behaald in het verleden opnieuw worden gerealiseerd. Maar dat de Crypto toekomst er weer florisant uit gaat zien, lijkt onvermijdelijk.

Mocht je e.e.a. willen testen, maak dan gebruik van deze link om 10% extra HEX te krijgen (tot 17 november 2020). Je zal deze Video-blog nodig hebben om de stappen succesvol te doorlopen en om er zeker van te zijn dat je 10% extra HEX krijgt.