Wat zijn Derivaten?

Derivaten – Bron: Investopedia

Derivaten worden ook wel ‘afgeleide producten’ genoemd. Derivaten vertegenwoordigen daarom geen directe contante waarde, maar ze ontlenen hun waarde aan de waarde van een ander product zoals obligaties, wisselkoersen, aandelen.

Een aandeel is dus geen derivaat, maar een optie op een aandeel wel. Derivaten worden gebruikt om risico’s af te dekken of om te speculeren.

De Derivatenmarkt is groter dan alle andere financiële markten bij elkaar opgeteld.

Waarom zijn Derivaten belangrijk?

Bitcoin is de eerste Crypto valuta en Blockchain, die in 2009 is gelanceerd. Als hedge (verzekeringspolis) tegen de mogelijk omvallende banken.

Bitcoin was toen geïntroduceerd om geld te vervangen. Dus als betaalmiddel. In de afgelopen 10 jaar heeft Bitcoin echter steeds nieuwe gedaanteverwisselingen ondergaan vanwege de stevige waarde ontwikkeling. Op dit moment wordt het gewaardeerd als Asset Class “Store of Value”, zoals Goud dat ook is. Een oppotmiddel die op de lange termijn alleen maar in waarde blijft toenemen.

Op enig moment wordt Bitcoin te duur voor de ‘gewone man’. Dan zal er een derivaat voor worden aangeboden. De ETF (Exchange Traded Fund) lijkt daarvoor het meest geschikt.

Ethereum is Dé Derivaten Platform bij uitstek

Net zoals Bitcoin meerdere gedaanteverwisselingen heeft ondergaan, zo is Ethereum ook geëvolueerd en zal het blijven evolueren. Versie 2 van Ethereum is in de maak, maar voor dat het zover is zal de huidige implementatie van Ethereum als Ecosysteem dienen voor vele financiële producten in Crypto.

Ethereum Ecosysteem

HEX is natuurlijk een exponent, van het Ethereum Ecosysteem. HEX is de eerste Termijnspaarrekening op de Blockchain en maakt handig gebruik van de smartcontract-technologie in Ethereum en de Liquidity Providers en Decentrale Exchanges die op Ethereum zijn gebouwd. HEX is overigens geen derivaat, maar een echt financieel product en dienst.

Een beter voorbeeld van een derivaat is het beleggen in vastgoed en dat via een Crypto token in de markt zetten. De sky is the limit. In principe is elke traditionele derivaat in een decentrale Crypto markt te realiseren, waarmee de tussenhandel kan worden uitgeschakeld en de winsten direct bij de Crypto investeerder terecht komen.

De Schuldenberg

Er zijn meerdere redenen waarom jij je zou moeten verdiepen in Crypto valuta. Één van die redenen is het feit dat een recessie onvermijdelijk is. Als je op deze website in de Macro Economie categorie kijkt, dan zie je meerdere blogs die een inkijk geven in onze lokale en globale economie. En dat is niet best!

Het volgend filmpje is geproduceerd door George Gammon in oktober 2019. Dus lang vóórdat de Corona virus bekend was. Hierin beschrijft hij de ingrediënten op basis waarvan hij verwacht dat de aanstaande recessie vele malen zwaarder zal zijn dan de recessie in 2008/2009.

Continue Reading